Stellenberg Terapiesentrum/Therapy Centre

OMGEE – HOOP – LEIDING

CARE – HOPE – GUIDANCE

 

Wat doen Stellenberg Terapiesentrum (STS)?

STS is ‘n netwerk van professionele persone in privaat praktyk wat mense vinnig, effektief en
bekostigbaar wil help met die verskillende uitdagings in hulle lewens.

What does the Stellenberg Therapy Centre (STS) do?

STS is a network of professional people in private practise aiming to render services quickly,
efficiently and affordable to everyone battling with life’s challenges.

100% Vertroulikheid – 100% Confidentiality

Waarmee kan STS jou help?/How can we help you?

— Depressie en angs/Depression and anxiety

— Huweliksprobleme (seksualiteit, konflikhantering)/Marriage counselling (sexuality, conflict resolution)

— Hoe herbou ek my lewe na ‘n egskeiding?/How do I rebuild my life after divorce?

— Hoe verwerk ek trauma?/How do I deal with trauma?

— Moet ek en my gesin emigreer?/Should my family and I emigrate?


Rudolph van Schoor

Councelling/Life and business coach

Ayesha de Villiers

Opvoedkundige Sielkundige/Educational Psychologist

Jacolien Kruger

Spraakterapeut/Speech Therapist

Zoné Janse van Rensburg

Arbeidsterapeut/Occupational Therapist

Lica King

Spraakterapeut/Speech Therapist

Nicole John

Fisioterapeut/Physiotherapist

Kontak ons/Contact us


SOS kantoor/office
Sekretaresse/Secretary: Charlotte Schoeman
021 976 4519 (08:00 tot 14:00)
therapy@stellenberg.co.za

h.v. Mountain Viewrylaan en Edelweisweg, Eversdal

c/o Mountain View Drive and Edelweis Way, Eversdal.

 

Weeksdae na 14:00 kontak gerus vir Rudolph van Schoor, sentrumbestuurder, by 066 546 6375/rudolph@coachingcapetown.co.za of therapy@stellenberg.co.za

After 14:00 on weekdays contact Rudolph van Schoor, centre manager, 066 546 6375/rudolph@coachingcapetown.co.za of therapy@stellenberg.co.za