Kyk na eredienste

Eredienste 2024

Argief van preke

Het jy ‘n erediens mis geloop en wil graag daarna kyk?  Klik gerus op enige van die onderstaande skakels om na preke in die argief te kyk.

Oggenddienste

Familiedienste

Aanddienste

Meditatiewe dienste

 

 

Finansiële bydraes 

Gee asb. jou bydrae of bankkollekte deur dit elektronies oor te betaal na ABSA-tjekrekening, 145 058 0011, takkode 632005, of maak gebruik van die SnapScan toepassing.