GEDAGTE VIR DIE DAG

Dagstuk | Saterdag 25 Mei 2024

Teks: Romeine 15:13. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.

In hierdie week wat verby is, is ons herinner hoe die Heilige Gees voortdurend besig is om ons te lei, leer, troos, en te inspireer. In kort, ons geloof word voortdurend deur God oor tyd heen gevorm. Vandag se teks praat met ons oor die pad van geloofsgroei. Ons is in die kerk geleer dat geloof uit twee komponente bestaan: kennis en vertroue. Dit is wonderlik om te besef dat waar ons ook al op hierdie pad van geloof lê (sterk of swak geloof) God ons almal dieselfde liefde en barmhartigheid aanbied. Dink hoe jy oor tyd heen deur hierdie genade gevorm is. Dink aan die goeie en slegte van die verlede, dink aan die uitdagings en spanning van jou hede en die onsekerheid oor die toekoms. Vandag se teks praat met ons oor God, die bron van ons hoop. Mag ons in die gebeure van die komende week en wyse waarop dit in hierdie land gaan uitloop nie uitsig verloor op God in ons verlede, hede en toekoms nie en die wyse waarop Hy deur sy krag ons in staat stel om van hierdie lewe iets besonder te maak.

Gebed

Herinner my, o groot Geneser, dat pyn en siekte, mislukking en teleurstelling en spanning nie U straf op ons foute is nie. Plaas my voete in sulke tye op die stewige rots van U belofte dat U altyd by my sal wees, selfs al gaan ek deur donker dieptes . . . en, Here, leer my die moeilike les dat elke donker uur ‘n besondere geleentheid kan wees om U liefde en genade nóg nader te leer ken.

Amen.

 

Dagstuk | Vrydag 24 Mei 2024

Die week se oordenking het gepraat oor die manier waarop God ons oor tyd heen lei. Vandag se teksgedeelte praat met ons oor die keuses waarby dit ons uitbring.

Teks: Filippense 4:8. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. God wat vrede gee sal by julle wees.

Paulus het die brief aan die Filippense geskryf terwyl hy in gevangenisskap sit. Hy wil gelowiges laat verstaan dat alhoewel dinge in hulle hede en toekoms nie noodwendig gaan uitwerk soos wat hulle gehoop en geglo het nie, dit hulle nie van die geleentheid ontneem om betekenisvolle lewens te lei nie. Alhoewel gevangenisskap sy beweging beperk, dit hom nie beperk om te kies om sy lewe op ‘n bepaalde manier te leef nie. Dit is hier waar die Heilige Gees Paulus dring om sy gedagtes te fokus op dit wat mooi, edel en opreg is en wat hom by ‘n plek uitbring om God se vrede vir sy hede te ervaar (ook te aanvaar). Ons gaan binnekort ‘n stem uitbring waarin ons ‘n keuse maak en hoop dat die kruisie op die papier ‘n verskil sal maak. Maar te midde dat Christene in die komende verkiesing anders gaan stem, het ons ‘n gemeenskaplike stem. Die keuse om te midde van wat die uitkoms mag wees en hoe dié realiteit mag uitspeel saam die keuse te maak om ons gedagtes te rig op dit wat waar, edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig is. God het ons die vryheid gegee om self te kan kies en daardeur Sy vrede in ons verlede, hede en toekoms te laat deurbreek.

 Gebed

Here, ek het vandag my kanse verbeur, my tyd verspeel, my humeur verloor, my klagtes voor U opgestapel. Ek het baie gepraat sonder om te dink aan die effek van my woorde. Ek het my ydel begeertes verwar met my diepste behoeftes. Here, ek het gesondig. Wees my genadig. Vergewe my. Help my om uiteindelik my prioriteite reg te rangskik – in die orde wat bepaal word deur die dinge wat vir U saakmaak. Dankie dat U my ‘n stem gegee het om te kies om U vrede in my hede te laat deurbreek. Amen.

Dagstuk | Donderdag 23 Mei 2024

Teks: Spreuke 3:5-6. Vertroue volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is.

In vandag se oordenking praat die teksgedeelte in Spreuke met ons oor die onbekende van die toekoms en die manier waarop ons dit as gelowiges tegemoet gaan. Wie weet wat die toekoms vir ons gaan inhou? Ons probeer om die onbekende van die toekoms meer leefbaar te maak deur goeie beplanning. Ons dagboeke is gevul met afsprake en ons bedink planne hoe om dinge gedoen en afgehandel te kry. Ons doel is om by die toekoms wat ons beplan, uit te kom. Maar die toekoms is baie anders as wat ons beplan, wil kies, of soek. Vandaar die spanning van onsekerheid wat binne ons leef. Daar is ‘n aanhaling wat sê: Never be afraid to trust a unknown future to a known God.

Hoe die komende verkiesing ons land se toekoms en die lewens van mense daarbinne gaan raak is onbekend. Ons kan met voorspellings en scenario’s waag, maar niemand weet werklik nie. Wat beteken dit vir jou om jou toekoms – die spanning van die onbekende in vertroue in die Here se hande oor te gee? Die Bybelboek Habakuk vertel van gelowiges wat in enige toekoms kan leef. Al sou die vyeboom nie bod nie, en die olyfoes misluk, al sou daar geen beeste in die lande meer wees nie … nogtans sal ek in die Here jubel. Die Here my God gee my krag om dit reg te kry. Kan ons vandag oor ons toekoms juig?

Gebed

Hemelse Vader, ek loof en dank U vir die vrede van die nag. Ek loof en dank U ook vir die lig van elke nuwe dag… en vir al U goedheid en trou dwarsdeur my lewe. Here, U het my in die verlede so oorvloedig geseën, laat my ook nou die hardheid van die hede en die onbekendheid van die toekoms aanvaar. Laat my glo dat U nie méér op my sal lê as wat ek kan dra nie. Ek bly glo dat U vir my sorg en dat U alle dinge vir U kinders ten goede kan laat meewerk.

Amen.

 

 

Dagstuk | Woensdag 22 Mei 2024

 

Teks: Klaagliedere 3:18. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my as ek daaroor nadink, my gedagtes draai vas.

Gister se oordenking het met ons oor die verlede gepraat. Vandag se teksgedeelte bring ons by die realiteite van ons hede uit en die wyse waarop die Heilige Gees ons lei om dit te onderskei. Klaagliedere is geskryf vir mense wat met die belofte van Jeremia 29 geleef het waarin God sê:  “ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie”. Maar tans sit hulle en huil langs die riviere van Babel waarheen hulle weggevoer is. Hulle voel vasgevang in ‘n vreemde land, ‘n vreemde kultuur en godsdiens asook ‘n vreemde koning wat oor hulle regeer. Hulle kan nie sien hoe hierdie hede deel kan wees van God se voorspoed en plan om hulle te seën nie. Hulle probleem is dat hulle nog vashaak by die eng gedagte en verwagting dat die God van Israel vir  ‘hulle’ moet seën. Maar in die jare wat volg gebeur iets indrukwekkend. Deur praktiese ervaringe verander hulle belydenis van die God van Israel na die God van hemel en aarde; die God van die nasies. En stadig maar seker dring dit tot hulle deur dat God vreemde plekke in nuwe tuistes kan omskep. Hoe praat hierdie gedagte in Klaagliedere met ons oor ons land se hede en ons deelwees daarvan? Ons kan nog oor die land huil – oor die impak van die verlede en soos vreemdelinge gal en bitter braak. As ons ons geloof in God, die Almagtige Skepper van hemel en aarde, bely, dan word hierdie hede ook deel van ‘n tuiste wat God ons aanbied.

Gebed

Heilige Gees, transformeerder van die wêreld, laat die helende krag van God se liefde en genade my vandag so omvorm, nee, so geheel herskep dat ek ‘n instrument sal word wat U kan gebruik. Wys my hoe ek ‘n rol kan speel om vandag die wêreld as ‘n plek van korrupsie, lyding en verganklikheid te transformeer tot ‘n plek van lig, vreugde, geduld en liefde. Maak my vandag gehoorsaam aan U, o Gees van nuwe lewensmoontlikhede dat my lewe ‘n getuienis kan wees van U teenwoordigheid in elke tyd en omstandigheid. Amen.

 

Dagstuk | Dinsdag 21 Mei 2024

Die tema van hierdie week se dagstukkies gaan oor die wyse waarop God in ons verlede, hede en toekoms by ons teenswoordig is en hoe die Heilige Gees  besig is om tot ons deur te dring. Vandag se oordenking praat oor God wat insig gee in ons verlede.

Teks: Psalm 130:1-4. Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis: daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here.

Wanneer ons oor die verlede praat verwys ons dikwels daarna as die ‘goeie ou dae’. Die opmerking sê nie soseer iets oor die verlede nie, maar verklap eerder iets oor hoe ons oor ons hede en toekoms voel. Dinge is slegter! Dit is die gevoel dat die wêreld toenemend besig is om uit beheer te slinger. Dink vir ‘n oomblik hieroor: Vandag en môre gaan eendag ons kinders en kleinkinders se ‘goeie oud dae’ wees. Die verlede wat ons idealiseer was nie so rooskleurig soos wat ons dink nie. Ons voorgeslagte is deur groot pandemies, ekonomiese ineenstortings, wêreldoorloë en wispelturige politieke omwentelings wat deur diktators bestuur is. Ook ons eie onlangse verledes vertel van konflik, foute en spanning wat ons tot vandag toe in ons saamdra. Hoe kan hierdie ‘ou dae’ dan vir ons goed wees? Die antwoord is radikaal. Omdat God nie mense vir hulle sondes vergeld nie en ons by plekke uitbring om God se vergifnis te ervaar wat ons weer in staat stel om genesing en vernuwing te bring. Daarsonder sou ons nie vandag bestaan het nie. Vergifnis bring ons nie by ‘n plek uit om sondes van die verlede te vergeet nie, maar juis om ons te herinner aan die verlossing wat vergifnis bring. Hoe praat hierdie gedagte vandag met jou as jy oor jou eie lewe en ons land se verlede nadink?

Gebed

Vader in die hemel. Moet tog nie ons sonde voor ons staanmaak nie. Hou ons eerder staande teen die sonde. Gee dat ons elke keer wanneer ons aan U dink, nie vrees en skuld sal ervaar oor wat ons of ander mense alles aangevang het nie; maar eerder vrede en vreugde oor wat U alles vir ons gedoen het en hoe U ons en ander deur vergifnis kom omdraai het om nuwe lewe in gebrokenheid te bring. Help ons vandag om te onthou dat U ons elke keer kom soek en kom haal het.

 

Dagstuk | Maandag 20 Mei 2024

Hoe het ons by hierdie hede uitgekom en waarheen is ons met hierdie hede op pad? Hierdie is ‘n vraag wat weer by ons opkom wanneer ons in hierdie jaar die 30 jarige demokratiese bestaan van ons land vier en oor ‘n week weer ons kruisie by die stembusse gaan trek. Wanneer ons oor die verlede, hede en toekoms nadink is dit met gemengde gevoelens. ‘n Mens is dankbaar vir die veranderinge wat ons gehelp het om mekaar se menswaardigheid te erken, maar in dieselfde asem (gedagte) is ons ook geïrriteerd, kwaad en gefrustreerd oor waar die hede ons uitgebring het en skepties oor dit wat nog op ons wag. In hierdie week se dagstukkies gaan ons dieper nadink oor die belofte van God se teenwoordigheid wat besig is om in ons verlede, hede en toekoms deur te breek en die plek van geloof waarby dit ons in hierdie week voor die verkiesing uitbring.

Teks: Hebreërs 13:8. Dink aan julle voorgangers wat die Woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid.

Ons teksgedeelte gaan oor ‘n tweede generasie Joodse gelowiges wat perspektief of uitsig op God se teenwoordigheid in hulle verlede, hede en toekoms verloor het. Dis nie dat hulle hul geloof prysgegee het nie, eerder dat hulle as gevolg van gedagtes, emosies, spanning en onsekerheid nie besef het hoe die Here hulle deur hierdie omstandighede gevorm het nie. Al wat hulle gesien het was die harde realiteite wat om hulle afgespeel het en waarin hulle vas gekyk het. En stadig maar seker het dit hulle uitsig op God, wat in tyd na hulle toe deurgebreek het, verduister.

Die lewe bring ons almal voor hierdie selfde uitdaging, veral in die lig van ons denke op die vooraand van ons land se verkiesing. Dit is nie ‘n kwessie dat ons opgehou het om te glo nie, maar eerder dat ons maklik fokus verloor hoe die Here deur ons verlede, hede en toekoms besig is om ons te vorm en hoe dit ons by ’n punt uitbring waar ons anders dink en reageer. Mag jy in hierdie week se oordenkinge opnuut die Here in jou verlede, hede en toekoms vind.

Gebed

O Here, almagtige God, Heerser oor die wêreld, selfs toe die aarde nog woes en vormloos was, was U die koning van die heelal, en wanneer alles wat bestaan tot ‘n einde kom, sal U nog steeds regeer. U die allerhoogste waartoe ons denke in staat is; niks kan U wese en wysheid ewenaar nie; daar bestaan niks wat met U vergelyk kan word nie. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Amen.

Dagstuk | Saterdag 18 Mei 2024

Dagstuk | Vrydag 17 Mei 2024

Vandag is Vrydag 17 Mei en ons reis die week saam oor hoe ons as God se kinders kan lewe met die Heilige Gees binne ons.

Ons het deur die week gehoor dat ons nie meer na die tabernakel of na die tempel hoef te reis om God se teenwoordigheid te ervaar nie, maar dat ons na mekaar kan draai en bymekaar van God kan leer. Ons het ook geleer dat elkeen van ons ’n gawe en talent van God ontvang het wat ons saam met mekaar en saam met God kan gebruik om Sy Koninkryk op aarde te bou. Ons het nagedink oor die vrugte van die gees en dat dit beteken dat ons in Jesus se voetspore moet volg. Gister het ons onsself weer herinner dat omdat ons die Heilige Gees in ons harte het, het ons die verantwoordelikheid om die Goeie Nuus, die Evangelie van God, aan mense te verkondig en dat ons dit deur dade kan doen.  Vandag gaan ons leer hoe om met die liefde van God te lewe. Die Here het aan ons die Heilige Gees gegee as ’n gids om ons op die regte pad te hou en te help om in die voetspore van Jesus te loop.

 Kom ons lees 1 Korintiërs 13:4-7:

4Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 5Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 6Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. 7Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Paulus het hierdie teks geskryf om vir mense te vertel wat liefde regtig behels. Liefde is geduldig, dit is vriendelik, dit is diep, dit staan op teen onreg en praat die waarheid. Jesus het vir ons op aarde kom wys hoe God wil hê ons moet lewe en hoe ons dus ander mense met liefde en genade moet hanteer en omdat ons die Heilige Gees in ons harte het, moet ons na Hom luister.  Die Heilige Gees is daar om ons op die regte pad te hou en ons te lei om in Jesus se voetspore te loop en mense met dieselfde liefde en respek te behandel soos Jesus ander mense behandel het. 1 Korintiërs 13:4-7 help ons om te besef dat liefde baie meer vereis as om te sê ons is lief vir iemand, dit behels dat ons in ongemaklike omstandighede inbeweeg waar ons vriendelik en geduldig moet teenoor mekaar moet wees, al is dit moeilik. Ons moet op staan teen die onreg wat by die werk, skool of ander enige plek voorkom, om mense te vergewe en om met nederigheid op te tree. Liefde beteken om werklik in Jesus se voetspore te loop, al is dit moeilik.

Moeder Teresa het geskryf: If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.

Moeder Teresa sê dat ons moet ten alle tye moet onthou dat ons almal deel vorm van een familie van God, deel van een Liggaam van Christus en dat ons mekaar moet hanteer met dieselfe liefde as wat jy jou eie familielede hanteer.

Kom ons bid saam:

Here dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U die Heilige Gees vir ons gegee het sodat ons kan weet dat ons nooit alleen is nie en Here lei ons om op die regte pad te bly en om orals u liefde en genade te hanteer.

Amen

 

Dagstuk | Donderdag 16 Mei 2024

Vandag is Donderdag 16 Mei en ons reis die week saam oor hoe ons as God se kinders kan lewe met die Heilige Gees binne ons.

Ons het Maandag gehoor dat ons nie meer na die tempel of tabernakel hoef te reis om God se teenwoordigheid te ervaar nie, maar dat ons met die uitstorting van die Heilige Gees nou self met God kan praat en ook na mekaar en na die Bybel kan draai om van God te leer en iets van sy teenwoordigheid te ervaar.  Ons het Dinsdag bietjie saam gereis oor die feit dat elkeen van ons ’n gawe en ’n talent van God ontvang het wat ons met die hulp van die Heilige Gees kan gebruik om saam met ander en saam met God, Sy Koninkryk op aarde te bou. Gister het ons gereflekteer oor die vrugte van die Gees en dat ons daagliks daarna moet strewe om die vrugte aan die wêreld oor te dra – al is dit hoe moeilik. Vandag gaan ons gesels oor die feit dat met die uitstorting van die Heilige Gees het God dit moontlik gemaak dat almal in sy Koninkryk welkom is.

Kom ons lees Efesiërs 3:5-6 saam:

5Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. 6En dít is die geheimenis: deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het.

Deur die teks dra Paulus oor dat almal welkom is om deel te vorm van die liggaam van Christus. Dit beteken dus dat ek en jy die verantwoordelikheid het om mense te vertel van die Goeie Nuus van God en dat Hy almal oneindig baie lief het.

Saint Francis van Assisi sê die volgende: Preach the Gospel at all times. Use words if necessary. Ons dade en die manier hoe ons ander mense hanteer moet iets van God se liefde en genade weerspieël.  Die Heilige Gees is in ons geplaas om ons te help hoe om reg te op te tree en dus help die Heilige Gees ons om in Jesus se voetspore te loop en almal met liefde en respek te behandel, want almal is welkom by God se partytjie. Dit is juis deur ons dade wat ons vir mense van Jesus kan vertel wat dalk nie vir Jesus ken nie. Ek het ’n storie gehoor van ’n Christen meisie wat vriendinne was met ’n Moslem meisie en op ’n dag kyk die Moslem meisie na die Christen meisie en vra vir haar, wat maak jou so gelukkig, want daar is iets anders aan jou. Die Christen meisie sê toe, wat haar so gelukkig maak is Jesus en die gesprek het daartoe aanleiding gegee dat die Moslem meisie en haar hele gesin tot bekering gekom het. Die Christen meisie het geen woorde gebruik nie, haar menswees het die Moslem meisie bekeer.  Mense moet Jesus ook deur ons dade kan sien. Soms is ons die enigste vorm van Jesus waarmee mense in aanraking kom.

Gebed:

Here, dankie vir U Here. Here dankie vir die Heilige Gees in ons harte. Dankie dat U ons so lief het dat U vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Dankie vir al ons seëninge, vir ons gawes en talente. Here help ons om hierdie gawes en talente te gebruik ter eer van u naam, sodat ons mense van U kan vertel sodat hulle kan leer van u liefde. Here ek bid vir vrede,vir liefde en vir genade in almal van ons lewens.

Amen

Dagstuk | Woensdag 15 Mei 2024

Vandag is Woensdag 15 Mei en ons reis die week saam oor hoe ons as God se kinders kan lewe met die Heilige Gees binne ons.

Ons het Maandag gehoor dat mense na die tabernakel of na die tempel toe moes gaan om God se teenwoordigheid te ervaar, maar dat met die uitstoring van die Heilige Gees ons nou self met God kan praat en dat ons na mekaar toe kan draai en by mekaar van God kan leer en saam nader aan God groei en saam met God Sy Koninkryk op aarde uitbou. Gister het ons gesels oor die feit dat met die Heilige Gees het God ook aan ons verskillende gawes en talente gegee wat ons kan gebruik om Christus se liggaam te bou en sy Koninkryk op aarde te vestig. Ons het gehoor dat elkeen se gawe en talent belangrik is tot die opbouing van Christus se liggaam en dat geen talent of gawe belangriker as ’n ander een is nie.

Kom ons lees Galasiërs 5:22-26 saam:

22Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. 24Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. 26Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie.

Deur die teks probeer Paulus vir ons oordra dat as ons glo ons het die Heilige Gees in ons harte, moet ons strewe om in Jesus se voetspore te volg. Ons moet weg beweeg van die aardse dinge. Ons moet ons hart en siel gefokus hou op hoe God wil hê ons moet lewe. Ons moet mense met liefde en genade hanteer. Ons moet vriendelik en geduldig wees teenoor ander, al is dit hoe moeilik. Al maak mense ons by die werk kwaad, al is dit soms moeilik om geduld te betoon teenoor ander mense, is dit nodig, want die Here betoon geduld en liefde teenoor ons op ’n daaglikse basis. Hy het vir ons liefde betoon aan die kruis, liefde wat ons nie eintlik verdien nie en so moet ons ook ander mense hanteer.  Om in die voetspore van die Here te loop, gaan nie altyd maklik wees nie, maar ons kan konstant probeer, want ons het die Heilige Gees binne en rondom ons wat ons op ’n daaglikse basis help om in Jesus se voetspore te loop.

Ek wil ons uitdaag om na te dink oor waar ons die week meer met een van die vrugte van die gees moet leef.

 

Gebed:

Dankie Here vir die Heilige Gees binne in ons. Dankie dat U ons elke dag help om in U voetspore te loop. Dankie vir die liefde wat U vir ons kom wys het. Dankie vir die kruisiging. Dankie dat U ons onophoudelik lief het en vergewe al verdien ons dit nie altyd nie. Dankie Here vir al ons gawes en al ons seëninge en help ons om dit dié week uit te leef, sodat ons oor grense kan uitreik en mense met liefde en genade kan hanteer soos U ons daagliks hanteer.

Amen

1 2 127